We are temporarily moving our Sunday Services to

Duangtawan Hotel

-

beginning on May 22, 2022
10:00 a.m. at Chiangsaen Room, 3rd floor

Come ready to worship
and encounter the power of the Gospel!

At Abundant Grace Church...

เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่ถาวรอย่างแท้จริง
จะเริ่มจากภายในออกสู่ภายนอก เมื่อบุคคลนั้น
ได้ยอมรับความจริงเกี่ยวกับพระคุณของ
พระเจ้าที่มีให้เราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของพระองค์

ที่คริสตจักรพระคุณเต็มล้น เราให้ความสำคัญ
อย่างยิ่งยวดกับการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ
ของทุกๆ คนผ่านทางคำสอนที่เรียบง่าย
แต่เต็มไปด้วยพลังของงานการไถ่ของ
พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนที่สมบูรณ์แบบ

เราเชื่อว่า ไม่มีแม้คนเดียวที่พระเจ้าไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยข่าวประเสริฐที่รุ่งโรจน์
and the power of the Holy Spirit!

Leading People into the Life
of Victory
and Divine
Purpose

Study the Word of God with

Daily

GOSPEL TRUTHS

ความจริงของข่าวประเสริฐ ประจำวัน

In Emmaus Bible Course, we are committed to unveiling Christ and nurturing the potential of every student.

We are temporarily moving our Sunday Services to

In Emmaus Bible Course, we are committed to unveiling Christ and nurturing the potential of every student.

Church Announcement:

If any member of Abundant Grace Chruch in any campus is facing difficulties and needs help due to the circumstances caused by COVID-19, please contact us through our AGC Member Care Line account: AGCMemberCare. We can provide a food bag for any of our church members who need it.

Church Announcement:

If any member of Abundant Grace Chruch in any campus is facing difficulties and needs help due to the circumstances caused by COVID-19, please contact us through our AGC Member Care Line account: AGCMemberCare. We can provide a food bag for any of our church members who need it.

Church Announcement:

If any member of Abundant Grace Chruch in any campus is facing difficulties and needs help due to the circumstances caused by COVID-19, please contact us through our AGC Member Care Line account: AGCMemberCare. We can provide a food bag for any of our church members who need it.

Pastor Nathan Gonmei

Pastor Nathan Gonmei has been in the full-time ministry for almost 20 years. The call of God has taken him to many Asian nations to proclaim the gospel. He carries within him a passion to see lives transformed by the gospel of Jesus Christ.

"His clear, simple and passionate style of teaching the Word of God has resulted in many people experiencing victories and breakthroughs in their lives."

His sincere and confident leadership has enabled many to rise up to their God-given potential. People from all walks of life and a variety of age groups have been greatly influenced by his strong stance on the power of God’s Word and on the perfection of the finished work of Jesus.

Pastor Nathan, along with his wife, Salila founded Abundant Grace Church and Emmaus Bible course which is based in Chiangmai, Thailand. He holds a Bachelor's degree in Theology and also is a graduate of Rhema Bible Training Center. Through church planting and discipleship, his ministry continues to impact many lives in Thailand and beyond. He has a passionate desire to see believers experience a life of victory and walk in the purpose of God.

 

 

Pastor Salila Gonmei

Salila is, first of all, a very devoted wife and mother. She also shares the same passion for the work of the gospel as her husband, Pastor Nathan, and is a constant source of encouragement, love, and support.

Having been a Buddhist before she came to Jesus, she has a unique, relevant, and effective way of presenting the gospel to the Thai people. Ever since her salvation experience, she has personally led many Thais to Jesus and encouraged their continuing walk with the Lord. Her hunger to know and walk with God has caused many to be inspired. Her relationship with Jesus Christ has fueled a deep passion to see Thailand impacted with the Gospel of Grace.

Salila co-pastors with Pastor Nathan and translates all of his sermons into Thai.

Campuses

การถ่ายทอดสดการประชุมของคริสตจักร ไปยังคริสตจักรพระคุณเต็มล้นแคมปัสอื่น ๆ เป็นนิมิตของคริสตจักรที่ขยายออกไป เพื่อเข้าถึงชีวิตของผู้คนให้มากขึ้นผ่านทางข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

คำพยานชีวิต

ข่าวประเสริฐกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน เหมือนกับที่กำลังเปลี่ยนแปลงคุณอยู่ตอนนี้! ผ่านทางคำพยานที่นี่ คุณจะได้รับการย้ำเตือนว่าพระเจ้าสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ เหมือนกับที่พระองค์ได้ทำกับคนเหล่านี้

มาเป็นหุ่นส่วนกับเรา

ผู้เชื่อทุกคนถูกเรียก ได้รับการเจิมและถูกเสริมพลังโดยพระเจ้าเพื่อสร้างความแตกต่างในโลกนี้ คุณเป็นส่วนสำคัญในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกิจอยู่ในโลกนี้ มาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา และอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างผลกระทบในโลกนี้ผ่านทางเราทุกคนด้วยกัน!

Resources

เป็นหัวใจของเราที่ต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนได้เข้าถึงเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต และตรงตามหลักพระคัมภีร์ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ และเติบโตมากขึ้นในพระเจ้า

อีเว้นท์

งานที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้

Contact

เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ! สามารถติดต่อเรามาได้ที่...

Our heart is to worship God from a place of intimacy and the leadership of the Holy Spirit and release heaven from the inside out.

We emphasize and focus on using the gifting, knowledge and wisdom that God has given us in the area of media (including audio and visual) to serve Him with excellence and creativity in order to be a blessing to many people.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

The message at the heart of Abundant Grace Children’s Church is simply that of knowing sonship and living it out through the life-giving power that Jesus Christ has come to give.