ที่หลักสูตรเอมมาอูส เราอุทิศทุ่มเทต่อการ​ เปิดเผยพระเยซู และการเติบโตในศักยภาพของนักศึกษาทุกท่าน​

คริสตจักรพระคุณเต็มล้น

เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่ถาวรอย่างแท้จริงจะเริ่มจากภายในออกสู่ภายนอก
เมื่อบุคคลนั้นได้ยอมรับความจริงเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าที่มีให้เราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของพระองค์

ที่คริสตจักรพระคุณเต็มล้น เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ
ของทุก ๆ คนผ่านทางคำสอนที่เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยพลังของงานการไถ่
ของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนที่สมบูรณ์แบบ

เราเชื่อว่า ไม่มีแม้คนเดียวที่พระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยข่าวประเสริฐที่รุ่งโรจน์
และจากพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์!

นำผู้คนเข้าสู่ชีวิต
แห่งชัยชนะ
และจุดประสงค์
ของพระเจ้า

ศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับรายการ

Daily

GOSPEL TRUTHS

ความจริงของข่าวประเสริฐ ประจำวัน

แคมปัส

การถ่ายทอดสดการประชุมของคริสตจักร ไปยังคริสตจักรพระคุณเต็มล้นแคมปัสอื่น ๆ เป็นนิมิตของคริสตจักรที่ขยายออกไป เพื่อเข้าถึงชีวิตของผู้คนให้มากขึ้นผ่านทางข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

คำพยานชีวิต

ข่าวประเสริฐกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน เหมือนกับที่กำลังเปลี่ยนแปลงคุณอยู่ตอนนี้! ผ่านทางคำพยานที่นี่ คุณจะได้รับการย้ำเตือนว่าพระเจ้าสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ เหมือนกับที่พระองค์ได้ทำกับคนเหล่านี้

มาเป็นหุ่นส่วนกับเรา

ผู้เชื่อทุกคนถูกเรียก ได้รับการเจิมและถูกเสริมพลังโดยพระเจ้าเพื่อสร้างความแตกต่างในโลกนี้ คุณเป็นส่วนสำคัญในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกิจอยู่ในโลกนี้ มาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา และอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างผลกระทบในโลกนี้ผ่านทางเราทุกคนด้วยกัน!

แหล่งเรียนรู้

เป็นหัวใจของเราที่ต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนได้เข้าถึงเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต และตรงตามหลักพระคัมภีร์ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ และเติบโตมากขึ้นในพระเจ้า

อีเว้นท์

งานที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้

ติดต่อเรา

เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ! สามารถติดต่อเรามาได้ที่...

Our heart is to worship God from a place of intimacy and the leadership of the Holy Spirit and release heaven from the inside out.

We emphasize and focus on using the gifting, knowledge and wisdom that God has given us in the area of media (including audio and visual) to serve Him with excellence and creativity in order to be a blessing to many people.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

The message at the heart of Abundant Grace Children’s Church is simply that of knowing sonship and living it out through the life-giving power that Jesus Christ has come to give.