เราเชื่อว่า

เราเชื่ออย่างหนักแน่นว่าเป้าหมายหลักของการทำพันธกิจและงานรับใช้ของเรา
ในฐานะคริสตจักรคือการช่วยผู้คนให้เข้ามารู้จักและสร้างความสัมพันธ์
กับพระเยซูคริสต์

16 ปี

ของการสอนการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ด้วยความมุ่งมั่นและเต็มไปด้วยแรงปรารถนาใจ

16 ปี

ของการสอนการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ด้วยความมุ่งมั่นและเต็มไปด้วยแรงปรารถนาใจ

01/11

ประวัติ

ในขณะที่ อ.นาธาน และ อ.สลิลา กอนไม อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ใส่ความปรารถนาในหัวใจของอาจารย์ทั้งสองท่าน ให้ก่อตั้งคริสตจักรที่มุ่งเน้นในการเทศนาและการสอนเรื่องการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์อย่างจริงจังและสร้างสาวกขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่มุ่งมั่นและเกิดผลมากในประเทศไทย

หลังจากที่ได้รอคอยการทรงนำที่ชัดเจนจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ในเดือนพฤษภาคม ปี 2004 เขาทั้งสองคนได้ย้ายไปที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมกับสิ่งเดียวที่เขามีอยู่ในขณะนั้นก็คือ นิมิตที่พระเจ้าได้มอบให้ และการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความเชื่อและพระคุณของพระเจ้า