ประวัติคริสตจักร

ในขณะที่ อ.นาธาน และ อ.สลิลา กอนไม อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ใส่ความปรารถนาในหัวใจของอาจารย์ทั้งสองท่าน ให้ก่อตั้งคริสตจักรที่มุ่งเน้นในการเทศนาและการสอนเรื่องการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์อย่างจริงจังและสร้างสาวกขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่มุ่งมั่นและเกิดผลมากในประเทศไทย

หลังจากที่ได้รอคอยการทรงนำที่ชัดเจนจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ในเดือนพฤษภาคม ปี 2004 เขาทั้งสองคนได้ย้ายไปที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมกับสิ่งเดียวที่เขามีอยู่ในขณะนั้นก็คือ นิมิตที่พระเจ้าได้มอบให้ และการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความเชื่อและพระคุณของพระเจ้า

โดยผ่านทางความโปรดปรานและหนทางดีๆมากมายที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ จึงทำให้คริสตจักรพระคุณเต็มล้นได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2004 ในอาคารแห่งหนึ่งบนถนนหางดง การประชุมครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 20 คน เราจัดประชุมในสถานที่เล็ก ๆ พร้อมกับเก้าอี้พลาสติกเพียงไม่กี่ตัว ลำโพง 1 ตัว ไมโครโฟน 2 อัน กีต้าร์ 1 ตัว และพัดลมไม่กี่ตัว

ขณะที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้เคลื่อนเข้าสู่จิตใจของผู้คน คริสตจักรได้เติบโตขึ้นและย้ายสถานที่ประชุมไปที่โรงแรม วาย.เอ็ม.ซี.เอ

ทางคริสตจักรได้ใช้สถานที่ประชุมที่โรงแรม วาย.เอ็ม.ซี.เอ ตลอดมาจนกระทั่งเดือนสิงหาคม ปี 2009 การเติบโตขึ้นของจำนวนสมาชิก ความเชื่อ และการเชื่อฟังต่อถ้อยคำของพระเจ้าทำให้เราสามารถย้ายสถานที่ประชุมไปยังสถานที่ที่ใหญ่กว่าเดิมได้

ในปัจจุบันนี้ ทางคริสตจักรได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้ทำตามนิมิตที่ตั้งไว้ในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระคุณของพระเจ้า และสร้างสาวกที่แข็งแรงขึ้นมามากมาย โดยไม่ยอมประนีประนม หรือผสมกับสิ่งอื่น ๆ

ตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้น เราก็ได้เห็นแล้วว่า คริสตจักรพระคุณเต็มล้นในฐานะของคริสตจักรท้องถิ่น ได้มีแรงอิทธิพลที่ทรงพลังมาก นิมิตและจุดประสงค์ของเราได้พุ่งเป้าหมายไปที่คนไทย ซึ่งอาศัยอยู่เขตตัวเมือง ข้อความของเราสามารถสรุปสั้นๆได้ว่า ชีวิตแห่งชัยชนะและเต็มไปด้วยจุดประสงค์ โดยผ่านทางความสัมพันธ์ส่วนตัวที่คุณมีกับพระเยซูคริสต์ ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และความเชื่อในข่าวประเสริฐอันน่าอัศจรรย์แห่งการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์