คอร์ส 1

หลักสูตรเอมมาอูสคอร์สที่ 1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้หยั่งรากลึกลงในพื้นฐานความจริงของพันธสัญญาใหม่ ชีวิตของคุณถูกกำหนดด้วยความเชื่อที่อยู่ในใจคุณ พระเจ้าได้เปิดเผยพระเยซูและงานแห่งการไถ่ของพระองค์ไว้ในถ้อยคำของพระเจ้า เพื่อเราจะมีความเข้าใจในการไถ่นั้น และยอมให้ความจริงนี้เป็นตัวกำหนดความเชื่อของเรา เมื่อคุณได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับความจริงเหล่านี้ ชีวิตของคุณจะเริ่มก้าวเข้าไปสู่แผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณ

ภาคปกติ เริ่มเรียน 11 ม.ค. 2565

 1. หลักสูตรของเอมมาอูส มีค่าเรียน วิชาละ 1,000 บาท นักศึกษาจะต้องเรียน
  ให้ครบทุกวิชาจึงจะสำเร็จการศึกษา

 2. นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าเรียนเต็มจำนวน หรือจ่ายรายครั้ง 
  ครั้งละ 1,000 บาท ก่อนเริ่มต้นการเรียนวิชานั้นๆ (ดูปฏิทินการศึกษา)

 3. ค่าเรียนในแต่ละวิชาที่ชำระไปแล้วจะไม่สามารถขอรับคืนได้

 4. เมื่อนักศึกษาทำการสมัครเรียนกับทางหลักสูตร นักศึกษาจะต้องชำระค่าเรียนวิชาที่ 1 ล่วงหน้ามาพร้อมกับการสมัครเรียน เพื่อสามารถเริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์ได้ทันทีหลังจากเปิดเรียน (ดูปฏิทินการศึกษา)

 5. หากนักศึกษามีความประสงค์จะชำระเต็มจำนวน นักศึกษาสามารถชำระเข้ามาได้พร้อมกับการสมัครเรียนหลักสูตร

คอร์ส 1

9,000 ฿ *สามารถแบ่งชำระ 1000.- / วิชาได้
 • 9 วิชา เพื่อปูพื้นฐานความเชื่อใหม่
 • เรียนรู้จักกับพระคุณ ความชอบธรรม รวมถึงการตีความหมายพระคัมภีร์
 • เลือกเรียนออนไลน์ หรือเรียนในห้องเรียน

ระเบียบการ

หลักสูตรเอมมาอูส คอร์ส 1 ภาคปกติ และ คอร์ส 1 ออนไลน์

ระเบียบนี้ประกอบไปด้วยแนวทางต่างๆ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนิมิตและจุดประสงค์ของหลักสูตรเอมมาอูสแนวทางต่างๆ นี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เอมมาอูสแห่งนี้ เราคาดหวังว่านักศึกษาที่สมัครเรียนกับเราได้เห็นด้วยกับนิมิต และนโยบายของทางหลักสูตร และมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัด

คอร์ส 1 ภาคเรียนปกติ

 1. เวลาเรียน: วันอังคาร และ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18:00 – 21.00 น.
 2. ช่วงระยะเวลาที่เรียน เริ่มเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2565 (ดูรายละเอียดวันที่เรียนจากปฏิทินการศึกษา)
 3. การเรียนในวันอังคารและวันศุกร์จะแบ่งออกเป็น 3 คาบ แต่ละคาบใช้เวลาเรียน 50 นาที
 4. และจะมีการพัก 10 นาทีระหว่างทุกคาบเรียน
 5. แต่ละคาบเรียนจะเริ่มตรงเวลา

การเข้าเรียน

 1. นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนให้ครบทุกคาบ และทุกคาบเรียนจะมีการเช็คชื่อผู้เข้าเรียน
 2. นักศึกษาสามารถขาดเรียนได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวิชา และจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรเอมมาอูส ทราบล่วงหน้า แต่หากขาดเรียนเกินกว่า 1 ครั้งต่อวิชา นักศึกษาจะไม่สามารถเรียนต่อให้จบทั้งหลักสูตรได้
 3. ชั้นเรียนในวันอังคาร์และวันศุกร์ จะเริ่มเวลา 18:00 – 21.00 น. นักศึกษาที่เข้าห้องเรียนช้าเกิน 10 นาทีจะนับว่าสายในคาบเรียนนั้น
 4. แต่ละคาบจะมีการพัก 10 นาที หากนักศึกษาท่านใดเข้าห้องเรียนช้าจะนับว่าสายในคาบเรียนนั้น
 5. นักศึกษาที่เข้าห้องเรียนสายเกิน 9 ครั้งตลอดทั้งหลักสูตรจะไม่สามารถเรียนต่อให้จบทั้งหลักสูตรได้
 1. นักศึกษาจะต้องปิดโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดและไม่นำขึ้นมาวางบนโต๊ะเรียน ในขณะที่มีการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
 2. นักศึกษาทุกท่านจะต้องนำพระคัมภีร์มาด้วยทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปิดพระคัมภีร์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
 3. นักศึกษาสามารถนำคอมพิวเตอร์แลปท๊อบ หรือแท็บเล็ตมาใช้ในห้องเรียนได้หากใช้เพื่อจุดประสงค์ของการเรียน
 4. นักศึกษาไม่สามารถนำเพื่อนหรือบุตรเข้ามาในห้องเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน
 5. นักศึกษาสามารถนำเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเรียนได้แต่จะต้องระวังไม่ให้เกิดความสกปรกหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายและเป็นที่รบกวนต่อผู้อื่น
 6. นักศึกษาทุกท่านจะต้องแสดงความประพฤติในทางที่ดีและงดการกระทำทุกชนิดที่จะทำให้เกิดการรบกวนในการเรียน ของนักศึกษาท่านอื่น
 7. นักศึกษาจะต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย สวมใส่รองเท้าหุ้มส้น ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ(ฟองน้ำ) และกางเกงขาสั้นหรือชุดที่สั้นรัดรูปมาเรียน
 8. ทางหลักสูตร ไม่อนุญาตให้นักศึกษาทำการบันทึกเสียงหรือภาพในระหว่างการสอน

นักศึกษาที่ประสงค์จะลาเรียน จะต้องแจ้งให้กับทางหลักสูตรทราบให้เร็วที่สุด หลังจากพบว่าไม่สามารถมาเรียนได้
และส่งแบบฟอร์มการลาเรียนให้กับทางหลักสูตร หลังจากกลับมาเรียนตามปกติในคาบเรียนถัดไป หากนักศึกษาไม่ได้แจ้งให้ทางหลักสูตรทราบล่วงหน้า ทางหลักสูตรจะนับว่านักศึกษาขาดในคาบเรียนนั้น

 • เชียงใหม่สำนักงานคริสตจักรพระคุณเต็มล้น จ.เชียงใหม่ 330/17 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ซ.3 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (คลิกเพื่อดูแผนที่)
 • เชียงรายสำนักงานคริสตจักรพระคุณเต็มล้น จ.เชียงราย เลขที่ 368/1 ม.1 ซ.4 สันตาลเหลือง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 (คลิกเพื่อดูแผนที่)

 1. นักศึกษาจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือทำการสอบตามที่ผู้สอนได้มอบให้และจะต้องทำตามวิธีที่ผู้สอนได้กำหนด
 2. นักศึกษาที่ส่งงานหรือข้อสอบไม่ครบจะไม่สามารถเรียนต่อให้จบทั้งหลักสูตรได้
 1. นักศึกษาไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมใดๆ กับทางหลักสูตร
 2.  นักศึกษาได้คะแนนสอบแต่ละวิชาตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 6 วิชา และในกรณีที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาใด ต้องทำการสอบซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 3. หากมีการจัดพิธีสำเร็จการศึกษา (รับใบประกาศนียบัตรฯ) นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมสำเร็จการศึกษาคนละ 400 บาท นักศึกษาต้องเข้าร่วมทุกคน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
 4. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ “นักศึกษาเก่าหลักสูตรเอมมาอูส” จัดขึ้นได้
 5. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องส่งคำพยานชีวิตที่ได้รับประสบการณ์จากการเรียนหลักสูตรเอมมาอูสให้แก่ทางหลักสูตรฯ และยินยอมให้ทางหลักสูตรฯ นำคำพยานชีวิตดังกล่าวเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของคริสตจักรพระคุณเต็มล้น เมื่อทางหลักสูตรร้องขอเป็นรายบุคคล

คอร์ส 1 เรียนออนไลน์

1. ทางเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร จะส่งบทเรียนให้ใน Google Classroom กับนักศึกษา ตามตารางปฏิทินการศึกษา โดยใน 1 วิชา จะแบ่งวีดีโอการสอน ออกเป็น 4 ชุด ชุดละ 3 ตอน รวมทั้งหมด 12 ตอน ใน 1 วิชา

2. การสอน 1 ชุด ใช้เวลาในการเรียน ประมาณ 3 ชั่วโมง ในการเรียนให้ครบ 1 วิชานั้น นักศึกษาสามารถแบ่งเรียนได้ทั้งหมด 4 ครั้ง และเรียนให้จบภายใน 2 อาทิตย์ ตามตารางปฏิทินการศึกษา

 

1. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อสอบท้ายวิชาให้กับนักศึกษาใน Google Classroom ในอาทิตย์ที่ 2 ของการเรียนในแต่ละวิชา

2. นักศึกษาสามารถเริ่มทำข้อสอบได้ หลังจากที่ดูวีดีโอการสอนทั้งหมด 4 ชุดเรียบร้อยแล้ว และนักศึกษาจะต้องทำข้อสอบให้เสร็จก่อนหมดวันสุดท้ายในการเรียนของวิชานั้น ๆ

3. ข้อสอบจะถูกลบออกจากชั้นเรียน หากนักศึกษาไม่ได้ทำข้อสอบตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดให้นักศึกษาทำข้อสอบอีกครั้ง โดยหากนักศึกษาทำข้อสอบล่าช้า เกินกว่า 3 ครั้ง นักศึกษาจะไม่สามารถเรียนต่อให้จบหลักสูตรได้

4. นักศึกษาจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกำหนด คือ นักศึกษาจะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า หรือเท่ากับ 75% ของคะแนนรวมของวิชานั้น ๆ หากคะแนนไม่ถึงที่ทางหลักสูตรกำหนด มากกว่า 3 วิชา นักศึกษาจะไม่สามารถเรียนต่อให้จบหลักสูตรได้

 1. ทางหลักสูตร ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือบันทึกวีดีโอคำสอนที่ทางหลักสูตรได้เผยแพร่ไว้ในห้องเรียนกูเกิลคลาสรูม ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ
 2. วีดีโอการสอนของทางเอมมาอูสได้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนของนักศึกษาส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้คัดลอกเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
 3. หากนักศึกษามีความต้องการสื่อการสอนทั้ง 9 วิชา นักศึกษาสามารถสั่งซื้อไฟล์เสียงคำสอน (ไม่ใช่วีดีโอ) ทั้ง 9 วิชาจากทางเจ้าหน้าที่ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งไฟล์เสียงให้กับนักศึกษาในอาทิตย์สุดท้ายของชั้นเรียนออนไลน์

นักศึกษาสามารถจัดวัน เวลาและสถานที่เรียนได้ตามความสะดวก แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ทางหลักสูตรได้กำหนดไว้ในแต่ละวิชา (สามารถตรวจสอบระยะเวลาได้ในปฏิทินการศึกษา คลิก)

นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น Google Classroom ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ และจำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตเพื่อจะสามารถใช้งานและดาวน์โหลดสื่อการสอนที่จำเป็นในแต่ละวิชา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดและใช้งานแอพพลิเคชั่น และสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ App Store รวมถึงเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์: https://classroom.google.com)

 1. นักศึกษาไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมใดๆ กับทางหลักสูตร
 2.  นักศึกษาได้คะแนนสอบแต่ละวิชาตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 6 วิชา และในกรณีที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาใด ต้องทำการสอบซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 3. หากมีการจัดพิธีสำเร็จการศึกษา (รับใบประกาศนียบัตรฯ) นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมสำเร็จการศึกษาคนละ 400 บาท นักศึกษาต้องเข้าร่วมทุกคน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
 4. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ “นักศึกษาเก่าหลักสูตรเอมมาอูส” จัดขึ้นได้
 5. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องส่งคำพยานชีวิตที่ได้รับประสบการณ์จากการเรียนหลักสูตรเอมมาอูสให้แก่ทางหลักสูตรฯ และยินยอมให้ทางหลักสูตรฯ นำคำพยานชีวิตดังกล่าวเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของคริสตจักรพระคุณเต็มล้น เมื่อทางหลักสูตรร้องขอเป็นรายบุคคล