จุดประสงค์ของหลักสูตร

" เพื่อช่วยให้ผู้เชื่อได้รับประสบการณ์ในชีวิต แห่งชัยชนะโดยผ่านทางการงานแห่งการทรงไถ่ของพระเยซูและเพื่อจะได้ค้นพบจุดประสงค์ของชีวิตในแผนการของพระเจ้าที่มีให้กับเขาบนโลกนี้ "

ตลอด 8 ปี ที่ผ่านมา