เราเชื่อในความสำคัญของการรู้จักและเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าในระดับที่ลึกซึ้ง ผู้เชื่อแต่ละคนควรที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการศึกษา การค้นคว้าและการนำถ้อยคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตส่วนตัว

ที่หลักสูตรเอมมาอูส เราอุทิศทุ่มเทต่อการ เปิดเผยพระเยซู และการเติบโตในศักยภาพของนักศึกษาทุกท่าน

ทำไมต้องเรียนที่เอมมาอูส?

การสอนบนพื้นฐานพันธสัญญาใหม่

ที่หลักสูตรเอมมาอูส เราเปิดเผยความจริงของข่าวประเสริฐ
บนพื้นฐานของพันธสัญญาใหม่ของพระเยซูคริสต์
ที่พระองค์ได้ทำพันธสัญญาไว้ ให้กับผู้เชื่อทุกคน

เนื้อหาที่คริสเตียนต้องเข้าใจ

หลักสูตรเอมมาอูส มีเนื้อหาในคอร์สเรียนที่ 1 ถึง 9 วิชา ที่จะสอนให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของพระเจ้า ในด้านการเงิน ความเชื่อ การรักษาโรค และเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

เรียนกับเจ้าของหลักสูตร

เรียนโดยตรงกับอาจารย์นาธาน กอนไม ผู้อำนวยการหลักสูตร พร้อมแปลไทย โดยอาจารย์สลิลา กอนไม

คุยกับเจ้าหน้าที่ของทางหลักสูตรผ่าน Messenger
ตอนนี้ได้เลย! คลิกที่ไอคอนเฟสบุ๊ค!