ศบ. นาธาน กอนไม

ได้ทำงานรับใช้เต็มเวลากับพันธกิจคริสเตียนมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปีแล้ว การทรงเรียกของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของเขา ทำให้เขาได้มีโอกาสเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐในหลายประเทศแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาที่อยากจะเห็นชีวิตผู้คนได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

“รูปแบบการนำเสนอถ้อยคำของพระเจ้าด้วยความชัดเจน เข้าใจง่าย มุ่งมั่น และเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขันได้ทำให้ผู้คนมากมายสามารถหลุดพ้นจากปัญหา และเห็นชัยชนะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของพวกเขา”

ความจริงใจและความมั่นใจในการเป็นผู้นำของเขาได้ทำให้ผู้คนมากมายได้ใช้ศักยภาพที่พระเจ้ามอบให้กับเขา ผู้คนในทุกวัย ทุกอาชีพได้รับแรงอิทธิพลอย่างมากมายด้วยความเชี่อที่หนักแน่นและมั่นคงในถ้อยคำของพระเจ้าและความสมบูรณ์แบบของการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซู

ศิษยาภิบาลนาธาน กอนไมและภรรยา  (สลิลา กอนไม) เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรพระคุณเต็มล้น  และหลักสูตรพระคัมภีร์เอมมาอูส สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ศิษยาภิบาลนาธานได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศาสนศาสตร์ และศูนย์ฝึกอบรมพระคริสตธรรมเรมา โดยผ่านทางการก่อตั้งคริสตจักรและการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ จึงทำให้พันธกิจรับใช้ของท่านมีโอกาสได้สร้างผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมากมายทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ท่านมีความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่จะเห็นผู้เชื่อ ทุกคนได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะและ ดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้า

ศบ. สลิลา กอนไม

นอกจากการเป็นภรรยาที่ต้องคอยดูแลสามีและลูกแล้ว เธอยังมีหัวใจและแรงปรารถนาเช่นเดียวกันกับสามีของเธอสำหรับการงานแห่งข่าวประเสริฐ เธอคอยเป็นกำลังใจ คอยให้ความรัก และสนับสนุนศิษยาภิบาลนาธานอยู่เสมอ

การนับถือในพุทธศาสนาก่อนที่เธอจะมาเชื่อในพระเยซู ทำให้เธอสามารถนำเสนอข่าวประเสริฐกับคนไทยในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เข้ากับยุคสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างมาก ตั้งแต่เธอได้รับประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับความรอด เธอก็เริ่มนำคนไทยมากมายเข้ามาหาพระเยซู ซึ่งแต่ละคนก็ยังคงดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาที่อยากจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย เธอปรารถนาที่จะเห็นประเทศไทยได้รับแรงสั่นสะเทือนด้วยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณเป็นที่สุด

เธอได้ร่วมทำงานกับอ.นาธานในตำแหน่งศิษยาภิบาลและเป็นผู้แปลคำเทศนาเป็นภาษาไทย