คริสตจักรพระคุณเต็มล้น (เชียงใหม่)

เปลี่ยนสถานที่นมัสการแห่งใหม่

โรงแรมสวนเอเดน รีสอร์ท เชียงใหม่ ชั้น 8, เวลา 10:00 น.

คริสตจักรพระคุณเต็มล้น

เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่ถาวรอย่างแท้จริง
จะเริ่มจากภายในออกสู่ภายนอก เมื่อบุคคลนั้น
ได้ยอมรับความจริงเกี่ยวกับพระคุณของ
พระเจ้าที่มีให้เราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของพระองค์

ที่คริสตจักรพระคุณเต็มล้น เราให้ความสำคัญ
อย่างยิ่งยวดกับการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ
ของทุกๆ คนผ่านทางคำสอนที่เรียบง่าย
แต่เต็มไปด้วยพลังของงานการไถ่ของ
พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนที่สมบูรณ์แบบ

เราเชื่อว่า ไม่มีแม้คนเดียวที่พระเจ้าไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยข่าวประเสริฐที่รุ่งโรจน์
และจากพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์!

นำผู้คนเข้าสู่ชีวิต
แห่งชัยชนะ
และจุดประสงค์
ของพระเจ้า

ศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับรายการ

Daily

GOSPEL TRUTHS

ความจริงของข่าวประเสริฐ ประจำวัน

ที่หลักสูตรเอมมาอูส เราอุทิศทุ่มเทต่อการ​ เปิดเผยพระเยซู และการเติบโตในศักยภาพของนักศึกษาทุกท่าน​

เราจะย้ายสถานที่ประชุมนมัสการไปที่

ที่หลักสูตรเอมมาอูส เราอุทิศทุ่มเทต่อการ​ เปิดเผยพระเยซู และการเติบโตในศักยภาพของนักศึกษาทุกท่าน​

สำหรับสมาชิกคริสตจักรพระคุณเต็มล้น เชียงใหม่ เชียงราย กรุงเทพฯ และ นครสวรรค์

ที่ได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต และต้องการความช่วยเหลือจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด ท่านสามารถติดต่อมาที่ไลน์ไอดี agcmembercare ของทางคริสตจักรได้เลยนะครับ ทางคริสตจักรได้จัดเตรียมถุงมานา ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้งที่จำเป็นเบื้องต้นไว้คอยดูแลสมาชิกครับ

สำหรับสมาชิกคริสตจักรพระคุณเต็มล้น เชียงใหม่ เชียงราย กรุงเทพฯ และ นครสวรรค์

ที่ได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต และต้องการความช่วยเหลือจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด ท่านสามารถติดต่อมาที่ไลน์ไอดี agcmembercare ของทางคริสตจักรได้เลยนะครับ ทางคริสตจักรได้จัดเตรียมถุงมานา ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้งที่จำเป็นเบื้องต้นไว้คอยดูแลสมาชิกครับ

สำหรับสมาชิกคริสตจักรพระคุณเต็มล้น เชียงใหม่ เชียงราย กรุงเทพฯ และ นครสวรรค์

ที่ได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต และต้องการความช่วยเหลือจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด ท่านสามารถติดต่อมาที่ไลน์ไอดี agcmembercare ของทางคริสตจักรได้เลยนะครับ ทางคริสตจักรได้จัดเตรียมถุงมานา ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้งที่จำเป็นเบื้องต้นไว้คอยดูแลสมาชิกครับ

ศบ. นาธาน กอนไม

ได้ทำงานรับใช้เต็มเวลากับพันธกิจคริสเตียนมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปีแล้ว การทรงเรียกของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของเขา ทำให้เขาได้มีโอกาสเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐในหลายประเทศแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาที่อยากจะเห็นชีวิตผู้คนได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

“รูปแบบการนำเสนอถ้อยคำของพระเจ้าด้วยความชัดเจน เข้าใจง่าย มุ่งมั่น และเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขันได้ทำให้ผู้คนมากมายสามารถหลุดพ้นจากปัญหา และเห็นชัยชนะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของพวกเขา”

ความจริงใจและความมั่นใจในการเป็นผู้นำของเขาได้ทำให้ผู้คนมากมายได้ใช้ศักยภาพที่พระเจ้ามอบให้กับเขา ผู้คนในทุกวัย ทุกอาชีพได้รับแรงอิทธิพลอย่างมากมายด้วยความเชี่อที่หนักแน่นและมั่นคงในถ้อยคำของพระเจ้าและความสมบูรณ์แบบของการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซู

ศิษยาภิบาลนาธาน กอนไมและภรรยา  (สลิลา กอนไม) เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรพระคุณเต็มล้น  และหลักสูตรพระคัมภีร์เอมมาอูส สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ศิษยาภิบาลนาธานได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศาสนศาสตร์ และศูนย์ฝึกอบรมพระคริสตธรรมเรมา โดยผ่านทางการก่อตั้งคริสตจักรและการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ จึงทำให้พันธกิจรับใช้ของท่านมีโอกาสได้สร้างผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมากมายทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ท่านมีความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่จะเห็นผู้เชื่อ ทุกคนได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะและ ดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้า

 

 

ศบ. สลิลา กอนไม

นอกจากการเป็นภรรยาที่ต้องคอยดูแลสามีและลูกแล้ว เธอยังมีหัวใจและแรงปรารถนาเช่นเดียวกันกับสามีของเธอสำหรับการงานแห่งข่าวประเสริฐ เธอคอยเป็นกำลังใจ คอยให้ความรัก และสนับสนุนศิษยาภิบาลนาธานอยู่เสมอ

การนับถือในพุทธศาสนาก่อนที่เธอจะมาเชื่อในพระเยซู ทำให้เธอสามารถนำเสนอข่าวประเสริฐกับคนไทยในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เข้ากับยุคสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างมาก ตั้งแต่เธอได้รับประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับความรอด เธอก็เริ่มนำคนไทยมากมายเข้ามาหาพระเยซู ซึ่งแต่ละคนก็ยังคงดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาที่อยากจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย เธอปรารถนาที่จะเห็นประเทศไทยได้รับแรงสั่นสะเทือนด้วยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณเป็นที่สุด

เธอได้ร่วมทำงานกับอ.นาธานในตำแหน่งศิษยาภิบาลและเป็นผู้แปลคำเทศนาเป็นภาษาไทย

แคมปัส

การถ่ายทอดสดการประชุมของคริสตจักร ไปยังคริสตจักรพระคุณเต็มล้นแคมปัสอื่น ๆ เป็นนิมิตของคริสตจักรที่ขยายออกไป เพื่อเข้าถึงชีวิตของผู้คนให้มากขึ้นผ่านทางข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

คำพยานชีวิต

ข่าวประเสริฐกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน เหมือนกับที่กำลังเปลี่ยนแปลงคุณอยู่ตอนนี้! ผ่านทางคำพยานที่นี่ คุณจะได้รับการย้ำเตือนว่าพระเจ้าสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ เหมือนกับที่พระองค์ได้ทำกับคนเหล่านี้

มาเป็นหุ่นส่วนกับเรา

ผู้เชื่อทุกคนถูกเรียก ได้รับการเจิมและถูกเสริมพลังโดยพระเจ้าเพื่อสร้างความแตกต่างในโลกนี้ คุณเป็นส่วนสำคัญในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกิจอยู่ในโลกนี้ มาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา และอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างผลกระทบในโลกนี้ผ่านทางเราทุกคนด้วยกัน!

แหล่งเรียนรู้

เป็นหัวใจของเราที่ต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนได้เข้าถึงเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต และตรงตามหลักพระคัมภีร์ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ และเติบโตมากขึ้นในพระเจ้า

อีเว้นท์

งานที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้

ติดต่อเรา

เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ! สามารถติดต่อเรามาได้ที่...

Our heart is to worship God from a place of intimacy and the leadership of the Holy Spirit and release heaven from the inside out.

We emphasize and focus on using the gifting, knowledge and wisdom that God has given us in the area of media (including audio and visual) to serve Him with excellence and creativity in order to be a blessing to many people.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

The message at the heart of Abundant Grace Children’s Church is simply that of knowing sonship and living it out through the life-giving power that Jesus Christ has come to give.