คอร์สที่ 1

9,000 ฿
 • Study 9 subjects that will strengthen your beliefs
 • Learn to understand Grace, Righteousness and how to rightly interpret the scriptures
 • You can choose to study online or in-person study!
 • You can pay every 35 USD before start the next subject.
สำหรับทุกคน

คอร์สที่ 2

7,000 ฿
 • 7 วิชาเนื้อหาเข้มข้น
 • เพื่อใช้ศักยภาพและดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • You can choose to study online or in-person study!
 • You can pay every 35 USD before start the next subject.
ผู้ที่เรียนจบคอร์ส 1
 1. Each subject has a mandatorysubject fee of 1,000 บาท นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบทุกวิชาจึงจะสำเร็จการศึกษา

 2. นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าเรียนเต็มจำนวน หรือจ่ายรายครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท ก่อนเริ่มต้นการเรียนวิชานั้นๆ (ดูปฏิทินการศึกษา)

 3. All fees, once paid, are non-refundable.

 4. เมื่อนักศึกษาทำการสมัครเรียนกับทางหลักสูตร นักศึกษาจะต้องชำระค่าเรียนวิชาที่ 1 ล่วงหน้ามาพร้อมกับการสมัครเรียน เพื่อสามารถเริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์ได้ทันทีหลังจากเปิดเรียน (ดูปฏิทินการศึกษา)

 5. If students prefer to pay the full amount instead, students can do so before submitting the application form.