คอร์สที่ 1

9,000 ฿
 • 9 วิชา เพื่อปูพื้นฐานความเชื่อใหม่
 • เรียนรู้จักกับพระคุณ ความชอบธรรม รวมถึงการตีความหมายพระคัมภีร์
 • เลือกเรียนออนไลน์ หรือในห้องเรียนได้
 • แบ่งชำระเป็นรายวิชาได้
สำหรับทุกคน

คอร์สที่ 2

7,000 ฿
 • 7 วิชาเนื้อหาเข้มข้น
 • เพื่อใช้ศักยภาพและดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เลือกเรียนออนไลน์ หรือในห้องเรียนได้
 • แบ่งชำระเป็นรายวิชาได้
ผู้ที่เรียนจบคอร์ส 1
 1. หลักสูตรของเอมมาอูส มีค่าเรียนวิชาละ 1,000 บาท นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบทุกวิชาจึงจะสำเร็จการศึกษา

 2. นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าเรียนเต็มจำนวน หรือจ่ายรายครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท ก่อนเริ่มต้นการเรียนวิชานั้นๆ (ดูปฏิทินการศึกษา)

 3. ค่าเรียนในแต่ละวิชาที่ชำระไปแล้วจะไม่สามารถขอรับคืนได้

 4. เมื่อนักศึกษาทำการสมัครเรียนกับทางหลักสูตร นักศึกษาจะต้องชำระค่าเรียนวิชาที่ 1 ล่วงหน้ามาพร้อมกับการสมัครเรียน เพื่อสามารถเริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์ได้ทันทีหลังจากเปิดเรียน (ดูปฏิทินการศึกษา)

 5. หากนักศึกษามีความประสงค์จะชำระเต็มจำนวน นักศึกษาสามารถชำระเข้ามาได้พร้อมกับการสมัครเรียนหลักสูตร